• Nezařazené
 • Přítomnost – jaro 2009

  Politický a kulturní čtvrtletník. Jarní číslo se zaměřuje na "Svět v post-globálním čase". Autoři nejen tohoto tématu jsou A. Lustig, Z. Velíšek, V. Špidla, J. Klíma, B. Tureček, L. Klodová, B. Caldwell ….

 • Nezařazené
 • Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 6-7/2009

  Dvojčíslo 6-7 Sešitu je věnováno estetice a jejímu komplikovanému vztahu k současnému vizuálnímu umění a kultuře obecně. Estetika se hlásí k přesvědčení, že existuje specifický modus vztahu člověka ke světu, který umělecké techniky mají za cíl prostředkovat. S tímto vztahem se tradičně spojují výrazy jako bezzájmovost, krása, účelnost bez účelu, estetická zkušenost, estetický soud.

 • Nezařazené
 • Revolver Revue č. 48

  Toto číslo je věnované dosud nepublikovaným textům českých autorů, mezi nimiž naleznete básně Jana Nedvěda a Petra Hrušky, prózy L. Martínka, Evy Klimentové a dalších. Také zatím nevydaná je korespondence mezi nestory českého undergroundu. Ve výtvarné části zaujmou fotografie výkladů z dnešní Budapešti.

 • Nezařazené
 • RozRazil 57-58/2015

  Milan Kundera s novináři nemluví. Nekomentuje svůj život ani své dílo. Nanejvýš se ozve přes agenturní zastoupení, obává-li se, že jeho autorská práva někdo zneužívá, anebo pohrozí žalobou, dojde-li k přesvědčení, že někdo dělá chyby v jeho monografii. Svobodné rozhodnutí svobodného člověka vzbuzuje v jeho rodné zemi paniku.

 • Nezařazené
 • Pražské egyptologické studie VIII/2011

  Kromě egyptologů jsou letošními přispěvateli orientalista, historik, religionista a geolog. Dva příspěvky vám přiblíží revoluční události na začátku letošního roku a vandalské jednaní zlodějů, které postihlo významné archeologické lokality a některé z exponátů v Egyptském muzeu v Káhiře. Povídaní o revolučních dnech, současné situaci a vývoji v Egyptu doplňují reportážní fotografie z Káhiry, Abúsíru a […]

 • Nezařazené
 • Dějiny věd a techniky 1/2012

  Vědecký recenzovaný časopis zaměřený na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, techniky a věd příbuzných. Vítána jsou také témata o aplikacích těchto věd (dějiny architektury, medicíny a umění, vztah vědy a společnosti, vědní politika atd.) i jejich přesazích ke společenským vědám, resp. statě o jednotlivých disciplínách v rámci teorie, filosofie a sociologie vědy, […]

 • Nezařazené
 • Cornova 1/2013

  Časopis, který jako svůj název zvolil jméno českého osvícenského učence, historika Ignáce Cornovy, je periodikem FF UK a České společnosti pro výzkum 18. století (ČSVOS), která soustřeďuje odborníky na období mezi léty cca 1680 a 1820, a to odborníky z různých oborů (tedy především historiky, archiváře, památkáře, historiky umění, hudby a divadla, etnology, teology, literární […]