• Nezařazené
 • Psí víno 55

  V nové grafické podobě (Marek Meduna) se v PV 55 setkáte s novými texty mladé (min. *1989) i zralé (max. * 1954) české a slovenské poezie a prózy – žádné nesrozumitelné řečičky – 0% literárního puritánství: hořká anekdota Milana Kohouta, střet s prvotinou Andrease Patenidise, chirurgická odhalení Matěje Antoše, rozpovídané nebožky Radka Friedricha, ironie Vojtěcha […]

 • Nezařazené
 • Flash Art 32-33/2014

  Přinášíme Vám nový design časopisu Flash Art Czech and Slovak Edition! Flash Art CZSK přebírá nový design z mezinárodní a italské edice. Inovativní vzhled je doprovázen novými rubrikami a novými myšlenkami. Nová identita Flash Artu byla vytvořená Maciejem Tajberem a Geou Politi v spolupráci se známým milánským grafickým studiem Massima Pitese.

 • Nezařazené
 • Dějiny věd a techniky 2/2011

  Vědecký recenzovaný časopis zaměřený na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, techniky a věd příbuzných. Vítána jsou také témata o aplikacích těchto věd (dějiny architektury, medicíny a umění, vztah vědy a společnosti, vědní politika atd.) i jejich přesazích ke společenským vědám, resp. statě o jednotlivých disciplínách v rámci teorie, filosofie a sociologie vědy, […]

 • Nezařazené
 • Bellum 1866

  Časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. V časopise jsou články nejen o fungování Komitétu, ale jsou zde uveřejňovány statě a články, které pojednávají o vlastních průbězích bojů, výzbroji a taktice tehdejších armád apod.

 • Nezařazené
 • Weles 44 – 45

  Dvojčíslo 44-45 se věnuje především současné próze: blogové zápisky Erika Friče, krátké jednovětné záznamy Víta Ondráčka, ironické povídky Toma Odpada, malířský žert Kateřiny Tučkové, science fiction Jakuba Mlynáře a úryvek z románu Jana Pavla Proč blijou sloni. Rozsáhlá jsou obě pásma. První se věnuje básnické tvorbě Vladimíra Mikeše překladatele Danta, Hölderlina, Moliera a řady dalších […]

 • Nezařazené
 • Nový Orient 3/2013

  Číslo 3/2013 je tematicky zaměřené na události v současném Turecku. Doplňují je články o aktuálním dění v Sýrii a Egyptě, překlad ukázky tureckého románu a recenze.

 • Nezařazené
 • Labyrint revue 17-18/2005

  V tomto čísle Labyrintu se setkáte samozřejmě s "klasikou", zastáncem práva na rozkoš důstojníkem de Laclosem, jehož Nebezpečné známosti (s. 181) se staly inspirací nejen pro divadelní, ale především filmové adaptace režisérů Vadima, Frearse a Formana (s. 183). Nad filmovými Lolitami se zamýšlí esej C.

 • Nezařazené
 • Film a doba 3-4/2013

  Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. V tomto čísle naleznete: Renesanční osobnost Jiřího Brdečky, Jan Hřebejk, Roberto Minervini, MFF Karlovy Vary, Cas, Benátky, San Sebastián, Loop, Jen 17, Camille Claudel 1915, Jako nikdy, Elysium, Hoteliér, Zmizení, Diagnózy času.

 • Nezařazené
 • Reflexe č. 34

  Filosofický časopis přináší studie: Vladimír Mikeš, Stoická teorie jednání: pojem přitakání; Martin Pokorný, Apriorní platnost a zkušenostní dynamika: k systémové roli Kritiky soudnosti;Radek Chlup, Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla;Martin Ritter, Patočka mezi Sókratem a Platónem. K interpretaci negativního platonismu.