• Nezařazené
 • Objekt

  Jedná se o první a zásadní publikaci, která se zabývá aktuálním tématem post – internetového umění. Náš svět je světem objektů a možná si to uvědomujeme více než kdy dřív. Právě v éře globálního oteplování, umělé inteligence, masově vyráběných a neustále inovovaných či individualizovaných výrobků jsme konfrontováni s tím, že nejen lidé existují, jednají a […]

 • Historie
 • Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo 2

  Víte, díky komu používáme slova úsvit, chmura, zeměpis či ryk? Co bylo skutečným znakem Chodů? Který náš prezident udělal i v osmdesáti letech stojku? Zajímavá místa, postavy a  události z  českých novověkých dějin, které se do učebnic dějepisu nevešly, ale které dokreslují a  přibližují život našich předků.

 • Krásná literatura
 • Bereme, co je

  V románu nazvaném Bereme, co je předkládá autorka Věra Nosková sugestivní generační výpověď, která je i výjimečně přesnou analýzou komunistického režimu. S bravurou a neobyčejně čtivě popsala generaci, jíž předcházeli Škvoreckého Zbabělci a na niž navázala éra Vieweghových Báječných let pod psa. Hrdinka příběhu dospívá v šedesátých letech na maloměstě a jako většina mladých lidí […]

 • Naučná
 • Kvantový svět

  Kniha význačného britského fyzika, profesora a děkana matematické fyziky na Queen´s College v Cambridge, podává výklad základních pojmů kvantové teorie, jednoho z nejpozoruhodnějších směrů, jaký se objevil ve fyzice 20. století a způsobil doslova převrat v přírodních vědách, avšak měl co říci i k otázkám filozofie a význačně ovlivnil naše vnímání světa.

 • Nezařazené
 • Báseň je kočka

  Básně, prózy a malby čerpající inspiraci jak z čínského klasického básnictví a tradiční krajinomalby, tak i z moderní světové poezie a evropského výtvarného umění nabízejí vhled do osobitého světa hravé kreativity a nespoutané imaginace jedné z nejvýraznějších postav současné tchajwanské literární a výtvarné scény.