• Jazyky
 • Slovník nespisovné češtiny

  Druhé vydání rozsáhlého výkladového slovníku obsahuje více než 14 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně klasické mluvy podsvětí (českého argotu). Vedle tradičních profesních slangů z řemeslnického, železničářského, motoristického či hornického prostředí, obsahuje slovník např. také slang současné mládeže, včetně slangu studentského (ZAPEJKAČ, VYCHLE, NAPAS, KSICHTKURS) či mluvy uživatelů drog (ŠPEK, BRKO, BUCHNA, SMAH).

 • Jazyky
 • Challenges 4 Student´s book

  Teenagers want to be challenged and motivated. Challenges will také that pressure off your shoulders by helping you meet the needs of demading teenagers. You can do it! For beginners and intermediate. Učebnice angličtiny určená teenagerům.

 • Jazyky
 • Expres do Plymouthu / The Plymouth Express

  Ve vlaku je náhodným cestujícím objevena pod sedadlem mrtvola mladé ženy. Zoufalý otec zavražděné, podezírající nenáviděného zetě, se obrátí na Hercula Poirota. Zdá se, že tentokrát se nejedná o velkou záhadu… Ale nebyla by to Agatha Christie, aby čtenáře záhy nepřekvapila nečekanými zvraty ve vyšetřování (/Expres do Plymouthu/).

 • Jazyky
 • Fast Class – Student´s Book

  Učebnice určená pokročilým studentům angličtiny k přípravě na zkoušku First Certificate in English. Vhodná pro krátké intenzivní kurzy. Dvě strany „Revise and Extend“ po každých osmi stranách učebnice. FCE kurz v pěti modulech obsahující pravidelné opakování. Strategie a techniky ke každé části zkoušky.

 • Jazyky
 • Mluvnice současné češtiny 2

  V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence.

 • Jazyky
 • Dubliňané / Dubliners

  Povídková sbírka Jamese Joyce Dubliňané ve své době vyvolávala kontroverze a na vydání v roce 1914 si musela počkat celých sedm let – autorovo živé a zároveň střídmé pozorování života dublinských chudých vrstev, nekonvenční témata, obhroublý jazyk a zmínky o skutečných lidech i místech řadu nakladatelů odradily.

 • Jazyky
 • New English File Intermediate – Student´s Book

  Učebnice pro třetí úroveň čtyřdílného kurzu angličtiny pro středoškoláky a dospělé studenty. Důraz klade na komunikativní schopnosti studentů a jejich jazykovou vybavenost nutnou pro běžnou praxi, obzvláště pak při různých společenských a pracovních příležitostech. Prostřednictvím humoru a zábavy se věnuje také zvýšení motivace studentů.

 • Jazyky
 • Taste and Other Tales + CD Level 5

  In this collection of Roald Dahl’s finest stories we meet some quite ordinary people who behave in extraordinary ways. There is a man who is sure he can hear plants scream and the wife who discovers a perfect way to get rid of her husband. And there’s a woman who finds an unusual use for […]