• Cestování, mapy
 • Anglie je za vodou

  Kniha obsahuje základní poznatky, zkušnosti a názory na pochopení anglického způsobu života a je i deníkem života české rodiny na jihu Anglie. Vedle toho nabízí možnost cestovat, poznávat a sledovat anglickou historii, památky, zvyklosti, názory, řeč i stav společnosti. Všední záležitosti a události jsou zaznamenány chronologicky tak, jak rodinu potkávaly po celou pobytu (září 2001 […]

 • Cestování, mapy
 • Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

  Publikace se zabývá významnou složkou neživé přírody – minerálními vodami. Přináší přehledný popis všech hlavních minerálních pramenů na území České republiky včetně bohaté a aktuální fotodokumentace. Jednotlivé prameny jsou v knize představeny z hlediska přírodovědného, kulturně-historického a léčebného, velký prostor je věnován proslulým lázeňským místům, jako jsou například Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, Luhačovice, […]

 • Cestování, mapy
 • Umělecká Paříž

  Fialův průvodce Umělecká Paříž na rozdíl od jiných turistických příruček nesoustřeďuje pozornost pouze na architektonické památky a neposkytuje informace o hotelích, dopravě či nákupních centrech, ale věnuje se kulturní historii města, jež se do značné míry prolíná s dějinami kultury a umění v celoevropském měřítku.

 • Cestování, mapy
 • Cesty s Karlem Hynkem Máchou

  Největší český básník svou pověstnou chodeckou zdatností a podnikavostí přímo vybízí k turistickému následování. Autor rozdělil Máchovy četné cesty do několika oblastí a v jednotlivých heslech postupně pojednává o lokalitách – hradech, zámcích, městech, domech – která básník navštívil, v nichž něco prožil, která si nakreslil.

 • Cestování, mapy
 • Kréta

  Kréta je kouzelný koberec utkaný z nádherných pláží, starověkých pokladů a zákoutí zahrnujících rušná města i snové vesničky, jejichž obyvatelé se s vámi rádi podělí o své tradice, výtečnou kuchyni a vřelou pohostinnost. Tato kniha zahrnuje: – 3 nadšené autory – 18 starověkých mínojských rozvalin – 21 soutěsek a turistických tras – 113 fantastických pláží […]