Opera omnia 26/I

První svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje 123 listů odeslaných a obdržených od roku 1622 do června 1642. Z prvních let tohoto dvacetiletí, kdy Komenský stále ještě pobýval ve vlasti, máme k dispozici jen dvě jeho epistolární předmluvy. Podstatně více korespondence se dochovalo z prvního lešenského pobytu, kdy Komenský navázal kontakty i s předními představiteli dobové republiky učenců. Nejvýznamnějšími centry Komenského korespondenční sítě, kde byly dopisy z tohoto období psány či kam směřovaly, byly Lešno, Londýn, Gdaňsk a Amsterdam. Svazek obsahuje vedle předmluvy textově kritický aparát a věcné komentáře, regesty jednotlivých dopisů, bibliografický soupis, obrazové přílohy a rejstříky osob, prací a geografických názvů.
Edičně připavili Martin Steiner, Markéta Klosová, Vladimír Urbánek a Tomáš Havelka
První svazek korespondence Jana Amose Komenského připravili pracovníci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR a externí spolupracovníci Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D., prof. PhDr. Václav Bok, CSc., a Dr. Nicolas Richard.

  • Nakladatel:
    Academia
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2016

Cena v obchodě: 49