Politická ekonomie mezinárodních vztahů

Politická ekonomie mezinárodních vztahů je společenskovědní disciplínou, která se snaží překonat některá omezení úzce vymezených vědních disciplín ekonomie a mezinárodních vztahů. Reaguje především na problémy s vysvětlením současné podoby mezinárodních ekonomických vztahů a jejich predikcí. V rámci analýzy se pokouší nejen kombinovat metody dvou zmíněných oborů, ale snaží se rovněž věnovat patřičnou pozornost historickému, ideovému a kulturnímu kontextu probíhajících dějů. Při zahrnutí mocenské analýzy a dalších klíčových politických proměnných a jejich patřičným propojením s možnostmi a omezeními ekonomických modelů je možné smysluplně analyzovat základní problémové oblasti disciplíny.,br> Jde zejména o mezinárodní obchodní a měnové režimy, proces tvorby zahraničních hospodářských politik, mezinárodní kapitálové a investiční toky, problematiku hospodářského rozvoje a integraci světové ekonomiky (globalizaci).

 • Nakladatel:
  Mezinárodní politologický ústa
 • ISBN:
  978-80-210-5481-3, EAN:
  9788021054813
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 360 stran, 17,6 × 25 cm, česky
 • Rozměry: 17,6 × 25 cm
 • Rok vydání:
  2011

Cena v obchodě: 232