Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář

Průměrné hodnocení:

222201222201
*

Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. (1960), je docentkou na VŠB-TU Ostrava, Ekonomické fakultě, katedře podnikohospodářské. Vystudovala obor Ekonomika průmyslu na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. V roce 2002 se habilitovala v oboru Podniková ekonomika a management. Jejím odborným zaměřením je logistický management, management kvality a ochrana spotřebitele. Od roku 1990 je členkou České společnosti pro jakost, v letech 2004-2007 vykonávala funkci zástupce České republiky v Generálním shromáždění ANEC a byla spoluzakladatelkou Logistické akademie. Ve výčtu její publikační činnosti jsou monografie týkající se posuzování shody stanovených výrobků a technické harmonizace a posuzování shody. Je spoluautorkou knih „Logistika", „Logistika v praxi“" a „Integrovaný systém řízení", několika skript týkajících se logistického managementu, řízení jakosti, a autorkou skript týkajících se ochrany spotřebitele. Je rovněž autorkou nebo spoluautorkou několika desítek odborných článků a statí.

Cena v obchodě: