Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

Kniha se na pozadí proměny společenského a vědního paradigmatu zabývá vybranými aspekty postmoderní situace ve vzdělávání. Pozornost je věnována filosoficko-etické perspektivě postmoderny, jež byla v pedagogice spojena s krystalizací nových, radikálně demokratických vzdělávacích perspektiv.
Dále je charakterizována proměna paradigmatu vědy v post-kuhnovském období a nahlédnuta situace pedagogiky v podmínkách epistemologického relativismu, kulturní diverzity a pluralizace pedagogického myšlení. Konečně jsou na příkladu univerzity a nároků kladených na učitelskou profesi nastíněny důsledky průniku neoliberální doktríny do vzdělávání v podmínkách ekonomické a technické globalizace.

 • Nakladatel:
  Filozofická fakulta UK v Praze
 • ISBN:
  978-80-7308-650-3, EAN:
  9788073086503
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 335 stran, 14 × 18,5 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 18,5 cm
 • Rok vydání:
  2016

Cena v obchodě: 792