Opus musicum 2/2015

Vážení a milí čtenáři, vymezení centra a periferie má (nejen) v oblasti kultury svá úskalí. Často bývají tyto termíny chápány jako výlučné protiklady, dichotomie. Je však možno periferie geografické slučovat s těmi kulturními? Je správné vnímat slovo regionální nutně ve významu provinční? A není hudba a kultura z jistého pohledu exteritoriální, tedy vázána nikoli na geograficky vymezené struktury, ale spíše na instituce a osobnosti? O tom, že téma kulturních center a periferií provází hudbu v celé její historii, se můžete dočíst téměř ve všech příspěvcích aktuálního čísla. V posledních letech nebývá zvykem, aby součástí časopisu Opus musicum byla rubrika, kterou bychom mohli nazvat například kritické okénko. Není to proto, že by taková rubrika nebyla čtenářsky oblíbená, ale spíše proto, že není populární autorsky. Kritická diskuse na odborné téma na stránkách tištěného periodika již, zdá se, není v módě. Letošní druhé číslo časopisu Opus musicum představuje v tomto směru výjimku. Když jsme obdrželi kritickou esej na téma kulturního „venkova“, rozhodli jsme se ji uveřejnit, neboť námět, jak vidno, stále budí emoce. Vyvolá zveřejnění textu odezvu? Zvedne někdo hozenou rukavici? Upřímně doufám, že ano, neboť základem kritické diskuse je odezva, dialog. Jinak by se z kritického okénka mohlo velmi rychle stát kritické zrcadlo, odrážející vlastní obraz. Přejeme Vám příjemné počtení!

Obsah

Studie

Nastudování Broschiho opery Merope v Jaroměřicích na podzim roku 1737.
K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – I. díl • Jana Perutková
Emanuel Chvála a česká národní hudba • Jiří Kopecký, Filip Válek
Sbírkový fond tiskové dokumentace Českého muzea hudby s akcentem na problematiku hudebního života v Praze v 19. století • Kateřina Maýrová

Události

Der Divenkrieg aneb „barokní rivalky“ na jevišti Theater an der Wien • Petr Slouka
Několikeré ohlédnutí za festivalem Opera Schrattenbach 2014 • Gabriela Všetičková
U nás a na venkově • Jindra Bártová
Partitura v Art-protisu • Andrea Březinová

Rozhovor
„Jeho schopnost absolutní koncentrace se mi zdá nesmírně inspirativní.“
Rozhovor s ředitelem Institutu Bohuslava Martinů, Alešem Březinou • Martin Flašar
Recenze

Robert C. Simon: Bohuslav Martinů. A Research and Information Guide • Justin Krawitz
Václav Věžník: Zpívali v Brně II. Kronika české opery v Brně • Miloš Schnierer
Jindřiška Bártová: František Jílek. Osobnost dirigenta • Jiří Zahrádka
Petr Koukal: Dobře rozladěné varhany. K dějinám hudebního ladění v českých zemích • Jana Michálková-Slimáčková
CD Jiří Matys: Complete Works for String Quartet • Martin Flašar
CD VIOLINO. Austrian violin music around 1680 • Lukáš Vytlačil
CD Kantiléna • Karla Hofmannová
Infoservis

  • Nakladatel:
    Opus Musicum
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 104 stran, 16,5 × 23,5 cm, česky
  • Rozměry: 16,5 × 23,5 cm
  • Rok vydání:
    2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 63