Kritika soudnosti

Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost estetických soudů, jež nepodléhají ani kritériu morálky, ani kritériu pravdivosti. Vedle obecných filosofických kategorií, které Kant nově včleňuje do svého kritického projektu (soudnost, účelnost), jsou zde pojednány pojmy génia, přírodní krásy, vznešenosti či originality uměleckého díla. Zvláštní pozornost je věnována také paradoxům, jež charakterizují estetický soud: ten se neopírá o obecné pravidlo, a přece má všeobecnou platnost, neodkazuje na žádnou vlastnost věci, a přece není čistě subjektivní. V druhé části spisu se Kant věnuje tématům, která se v současnosti vracejí do centra filosofických debat. Zabývá se otázkou teleologie v přírodě, fenoménem organismu či vztahem člověka k ostatním živým i neživým jsoucnům.

 • Nakladatel:
  Oikoymenh
 • ISBN:
  978-80-7298-500-5, EAN:
  9788072985005
 • Překlad: Špalek, Vladimír, Hansel, Walter
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 344 stran, 14 × 21,2 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 21,2 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 385