Theatrum historiae 3

Usnesením Rady pro výzkum a vývoj ČR byl 20. června 2008 schválen seznam neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Do seznamu byl zařazen i časopis Theatrum historiae, čímž se zařadil do nepříliš početné skupiny historických časopisů, vydávaných v ČR, kterým byla přiznána vědecká hodnota. Svazky Theatra historiae obvykle nemají monotematický charakter, ale části jednotlivých čísel časopisu jsou věnovány dílčí problematice vědeckého výzkumu. Do třetího čísla bylzařazen recenzovaný tematický blok odborných studií, vzniklý výběrem z příspěvků, které zazněly dne 20. prosince 2007 na IV. adventním kulatém stolu na téma V zajetí veřejné prospěšnosti. Církevní řády v českých zemích v 17.-20. století. Zveřejněné příspěvky jsou jedním z výstupů projektu Žena v Čechách od středověku do poloviny 20. století.

 • Nakladatel:
  Univerzita Pardubice
 • ISBN:
  978-80-7395-139-9, EAN:
  9788073951399
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 370 stran, 16,8 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 16,8 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 389