Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961)

Česko-anglická publikace představuje dokumentárně velmi cenný výběr fotografií z rozsáhlé sbírky čítající téměř 4 400 obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, překladatel ukrajinské literatury a amatérský fotograf Rudolf Hůlka.
V jeho fotografickém díle se nám dochovala velmi pestrá směs obrazových materiálů, která poskytuje jedinečné svědectví o životě v meziválečném Československu a některých dalších částech Evropy a severní Afriky. Hůlkova sbírka, kterou spravuje pražská Slovanská knihovna, tak zejména ve vztahu k dějinám, kultuře a etnografii historického území Podkarpatské Rusi – jedné ze čtyř samosprávných zemí Československa v letech 1919–1939 – významně rozšiřuje dosud známé zdroje obrazových dokumentů.
Fotografie jsou badatelsky unikátním materiálem etnografického charakteru, který zaznamenává krásu přírodních scenérií, proměny krajiny vlivem lidské činnosti, rozmanitost lidských aktivit a tradic, dobových oděvů a lidových výrobků, malebnost, ale současně tvrdost každodenního zápasu o holé živobytí v karpatských vesnicích, na samotách i ve městech.
Nevelkou, ale pozoruhodnou část sbírky tvoří snímky městských i venkovských židovských obyvatel.

 • Nakladatel:
  Národní knihovna ČR
 • ISBN:
  978-80-7050-630-1, EAN:
  9788070506301
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 292 stran, 24,5 × 23,5 cm, česky, anglicky
 • Rozměry: 24,5 × 23,5 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 593