Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4)

Ediční řada Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky, jejíž čtvrtý svazek vydává Ústav slavistiky Filozofické fakultě Masarykovy univerzity s podporou České asociace slavistů, se již zapsala do povědomí českých slavistů jako publikační platforma kvalitních jazykovědných studií vzniklých u příležitosti životních jubileí význačných osobností brněnské rusistiky a slavistiky. Aktuální publikace vychází na počest nedožitého devadesátého výročí narození prof. Jiřího Jiráčka, DrSc., a sedmdesátin doc. PhDr. Aleše Brandnera, CSc., osobností, které výrazně přispěly k rozvoji brněnské lingvistické rusistiky. Kolektiv autorů stávajícího svazku má mezinárodní charakter, vedle odborníků z České republiky jsou v něm zastoupeni také slovenští a ruští lingvisté. Sborník sestává z dvaadvaceti příspěvků tematicky pokrývajících různorodé spektrum témat z ruské morfologie, syntaxe, slovotvorby a lexikologie pojatých jak ze synchronního, tak z diachronního pohledu. Všechna témata jsou zasazena do širšího sociokulturního rámce a zpracována s patřičným vhledem do sledované problematiky. Spojovníkem různorodých témat je pak především jejich aktuálnost v kontextu progresivních tendencí vývoje ruského jazyka v nejsoučasnějším období.

 • Nakladatel:
  Sojnek
 • ISBN:
  978-80-906183-0-5, EAN:
  9788090618305
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 180 stran, 14,7 × 21 cm, česky
 • Rozměry: 14,7 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 404