Ve stínu šoa

Jaký byl vztah československé exilové vlády k židovské menšině během druhé světové války a po ní? Pokud se zabýváme formováním vztahu československé politické reprezentace k Židům, musíme jej vnímat v souvislosti s připravovanými poválečnými vnitrostátními změnami, zejména s tzv. odsunem sudetských Němců. Publikace se zaměřuje na změny v českém a slovenském chápání Československa jakožto mnohonárodnostního státu po mnichovské dohodě a následné okupaci Čech a Moravy. Dokumentuje, jak politické plány připravené za války v Londýně vedly k problematické reintegraci Židů v poválečném Československu, a zároveň i ukazuje, že československá podpora sionistického hnutí byla součástí plánů, jak přetvořit Československo v etnicky homogenní stát Čechů a Slováků.

  • Nakladatel:
    Academia
  • Překlad: Ficová, Sylva
  • Popis: 1× kniha, česky
  • Rok vydání:
    2016

Cena v obchodě: