Epifanie věčného návratu téhož

Předložená studie se snaží o interpretaci patrně nejobtížnější myšlenky Nietzscheho filosofie – myšlenky věčného návratu téhož. Práce usiluje na třech historicky stanovitelných pasážích z Nietzscheho veřejných i soukromých spisů o filosofickou tematizaci na základě metody hermeneutické fenomenologie. „Věčný návrat téhož“ se tak ukazuje být základním ontologickým principem, který představuje Nietzscheho odpověď na základní otázku metafyziky: „co je jsoucno jakožto jsoucí?“ Jakožto významové určení pojmu „bytí“ je myšlenka „věčného návratu téhož“ dále interpretována z hlediska vnitřní provázanosti bytí, času a člověka. Proto se obsáhle zohledňují konkrétní typy lidských nálad, jež mají funkci zpřístupňující zkušenosti s fenoménem „věčného návratu téhož“.

 • Nakladatel:
  Triton
 • ISBN:
  978-80-7254-995-5, EAN:
  9788072549955
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 123 stran, 13,5 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 13,5 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 266