Mami, tati, jak si spolu povídáme

Kniha je psána očima dítěte, je nabídkou jak přistupovat k dětem, k sobě i ostatním, abychom uviděli přirozenou podstatu člověka a to nejlepší v něm.
Je určena dětem, rodičům, prarodičům, učitelům, dospělým, školám všech stupňů, poradnám… všem, kteří mají zájem navrátit se k přirozenému příjemnému způsobu života, ke svým kořenům.
Celá kniha je konzultovaná s paní doktorkou Tempírovou v Rodinné poradně v Ústí nad Orlicí.
Vyjadřuje hravost, spontánnost, přirozenost, dynamiku, plynutí v životě, radost i klid, vyváženost a harmonií.
Kniha zpracovává komunikaci od početí až po dospělost, odpoutání se od původní rodiny v dobrém slova smyslu.
První kapitola nastiňuje přípravu na založení rodiny a příchod dítěte do rodiny a jak s dítětem jednat v duchu přirozenosti. Tuto myšlenku nastiňují i v obrázcích.
Druhá kapitola zelená obsahuje výchovné momenty, zkušenosti, které rozvíjejí člověka ve všech jeho oblastech a rovinách. Uvědomění si, že i děti jsou naši učitelé. Směřuje k uvědomění si, že člověk je pouhopouhá součást přírody a měl by se k ní i k sobě s láskou a pokorou chovat. Obrázky se zaměřují na krásu kolem nás v maličkostech i v celku, přírodu živou i neživou, že i zvířata mají svá společenství a rodiny.
Třetí kapitola nastiňuje okrajově sexuální výchovu jako přirozenou součást života. Obrázky znázorňují propojení všeho kolem nás – zvířat, lidí různého pohlaví, přírody.
Modrá kapitola je ústřední o přirozené komunikaci, kdy si dospělí mají uvědomit stále přetrvávající autoritativní, nadřazený způsob komunikace s dětmi verbální i neverbální. Má je vést k uvědomění si následků při takovém dlouhodobě trvajícím způsobu komunikace s dětmi, mezi sebou navzájem. Opět podbarveno fotografiemi, kresbami dětí.
Fialová kapitola shrnuje uvědomění si jaká je přirozenost života – radost, klid, láska, přirozenost, tempo, živočišnost, spontánnost Uvědomění si, co dítě potřebuje pro dobrý start do života, co je pro něho důležité, přínosné. Je to kapitola o uvědomění si velkorysosti vyzrálého dospělého rodiče, koloběhu života v jeho podstatě, zákonitostech.
Grafickým zpracováním má zaujmou malé i velké děti, dospělé bez rozdílu věku. Barvy kapitol – červenorůžová – láska, srdce, modrá – komunikace, zelená – spojení s přírodou, oranžová – jemnost, citlivost, pochopení, fialová – dozrání
Kniha má podpořit přirozenost člověka, vztahy v rodině, zdraví, příjemnou komunikaci mimoslovní i slovní v rodině, mezi lidmi. Naučit se vnímat a přijmou své pocity mluvit o nich. Podpořit spontánní přirozenou tvořivost člověka.
V knize je prostor pro tvoření dle fantazie dětí i rodičů, náměty k možnému společnému povídání. Kapitoly obsahují úryvky z knih, doporučenou četbu k danému tématu, citáty a zamyšlení moudrých lidí.
Pro dobrou manipulaci s knihou a její trvanlivost je zvolena kroužková vazba a silnější listy.
Kniha je základem projektu Bílá oáza. Záměrem projektu je pomoci, co nejvíce lidem znovu si vzpomenout a navrátit se k přirozené komunikaci.

 • Nakladatel:
  Hana Brodinová
 • ISBN:
  978-80-7405-369-6, EAN:
  9788074053696
 • Popis: 1× kniha, kroužková, 124 stran, 22 × 27 cm, česky
 • Rozměry: 22 × 27 cm
 • Rok vydání:
  2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 268