Osm hlav šílenství

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekPoeziedrobečekSvětová poezie

Netypická lágrová autorka Anna Barkovová

Anastasia Karpeta, A2, 17.2.2016

Většina tvorby ruské básnířky a prozaičky Anny Barkovové vznikla v lágru a ve vyhnanství. Autorka odmítá jakékoli ideologie a její nepatetické hledisko spíše než na lágrovou literaturu upomíná na gogolovsko -čechovovskou grotesku. Ovšem přenesenou do postapokalyptické doby. (…) Traumatické vyprávění Barkovové má někdy blízko k pesimistické výpovědi postmodernismu. Paměť není překážkou světlé budoucnosti, nýbrž nástrojem nalézání nicotných, „bezdějových“ okamžiků. Člověk naráží na problém nemožnosti nového, na stálý koloběh dějin, v němž se opakuje a postmoderně „pastišuje“ všechno, co se už stalo. Svět se sytí parodiemi, což vede k největšímu nebezpečí – lhostejnosti

Cena v obchodě: 249