Reflexe č.29

Filosofický časopis.
Studie:
Martin Ritter, Konstitutivní rysy Platónova Timaia
Hynek Bartoš, Nesmrtelná psyché a putující daimón
Marek Otisk, Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středověku
Aleš Novák, Rilke, Klee a petrklíče
Texty:
Simone Weilová, Ilias neboli Báseň o síle
Recenze:
Dva příspěvky k systematické fenomenologii (Martin Pokorný)
Pavlos Kontos, L’action morale chez Aristote. Une lecture phénoménologique et ses adversaires actuels, P.U.F., Collection Thémis, Paris 2002, 174 stran (Jakub Čapek)
Alexandre Koyré, Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru (Hynek Janoušek)
Nevytìžitelné bohatství Husserlovy Krize (Grygar)

  • Nakladatel:
    Oikoymenh
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 160 stran, 13 × 20,2 cm, česky
  • Rozměry: 13 × 20,2 cm
  • Rok vydání:
    2006 (1. vydání)

Cena v obchodě: 70