Čerwuiš aneb Z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu

OddělenídrobečekNaučnádrobečekSpolečenské vědydrobečekEtnografie, etnologie

Žárovky rostou na stromech

Karel Sýs, Ostatní, 14.11.2012

(…) Červíček, který do Prahy přijel, aby se léčil z následků pobytu neznámého parazita v jeho útrobách, v Praze onemocněl steskem po pralese. Nakonec oba odjeli zpátky do paraguayského Pacheka. A byl nejvyšší čas, neboť chráněnec nejenže pronásledoval kominíky se sekerou, považuje je za démony, nejenže kradl paním a dívkám knoflíky z blůziček, ale po pás se klaněl policajtům s kohoutími chocholy, pokládaje je za náčelníky a šamany, čím se chronicky dopouštěl urážky úřední moci. (…) Když Čerwuiš s Fričem dorazili zpátky do Pacheca, vybalil novověký Prométheus z cestovní bedny několik žárovek. Svolal vesnici a slíbil, že udělá den. Žárovky rozvěsil po stromech, spojil provazem a na jeho konec přivázal vypínač. Setmělo se a Červíček otočil vypínačem. Tma se ani nehnula. Otočil podruhé, potřetí a noc ještě potemněla. Bohyně Elektřina opovrhla nekoncesovaným kouzelníkem. Nicméně druhý den vyšlo slunce jako dřív, slunce, jaké v mlhavých Čechách nesvítí. To vše a mnohem víc se dočtete v knize Alberto Vojtěcha Friče Čerwuiš aneb Z Pacheka do Pacheka přes střední Evropu, kterou pro nakladatelství Titanic upravila, k vydání připravila a veledůležitou poslední kapitolu napsala Yvonna Fričová.

Cena v obchodě: 314