Stereotypní obrazy a etnické mýty

Cílem této monografie, vycházející z pozice kulturní a sociální antropologie, je pokusit se zachytit – nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případové studii – proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické, národní, konfesní či jiné specifické identitě, která nabývá na síle zejména v interakci s ostatními etniky. Svou vlastní etnicitu si daná společnost výrazněji uvědomí teprve v bezprostředním a dlouhodobějším kontaktu s jinakostí, vůči níž má snahu se vymezovat. Východiskem zkoumání je předpoklad existence určitých stereotypů, které lze popsat jako kulturně kodifikované a sdílené obrazy, pomocí nichž daná skupina chápe sebe sama a své okolí – svou vlastní identitu vidí prostřednictvím pozitivního sebeobrazu, podtrženého negativními vlastnostmi Jiných, potenciálních Nepřátel. Prostřednictvím analýzy stereotypních obrazů, etnických mýtů a symbolů jsou čtenářům představeny základní pilíře etnicity arménského národa a specifické rysy jeho kulturní identity.

 • Nakladatel:
  SLON
 • ISBN:
  978-80-7419-093-3, EAN:
  9788074190933
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 316 stran, 15 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2012

Cena v obchodě: 271