Láska dobré ženy

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekPrózadrobečekSvětová próza

Tolik odstínů ženství

Jan M. Heller, Tvar, 8.9.2016

(…) Povídky Munroové jsou výjimečné tím, že přes poměrně malý rozsah jsou psány romanopiseckým stylem. Bývají pevně vystavěny na půdorysu vzorce několika postav, příbuzných či spřízněných, a jejich vztahů. Tento rámec autorka nepřekračuje, její postavy zůstávají ve svém omezeném, ale dobře známém světě, lokálním a lidovém. Zároveň je tu důsledně naplněn jeden z rysů, kterým se právě román definuje: vnitřní vývoj postav. A ten vlastně představuje hlavní téma povídek. To podstatné se odehrává spíše v nitru jejich hrdinek než v důmyslných dějových zvratech. Přesto je třeba Munroové přiznat mistrovství v budování kompozice. To osvědčuje jednak slovním minimalismem, který je ovšem dobře maskovaný – slovy autorka šetří, ale volí je tak promyšleně, že čtenář má pocit prožitku velmi bohaté a složité prózy –, a jednak důmyslným kombinováním dílčích dějových linií, které někdy dělí dlouhé časové úseky – její oblíbenou metodou je konfrontace dvou generací prostřednictvím vzpomínek. Autorka čtenáře vede pevnou rukou, ať už je vypravěčem některá z postav, nebo je vypravěč heterodiegetický – povídky mají precizně vyměřenou architekturu, odhaleno je v každém okamžiku přesně tolik, kolik v zájmu zachování dějové energie (lze mluvit i přímo o napětí) odhaleno být má. Tím se dostáváme k druhé charakteristice, která činí Munroové psaní výjimečným. Je to práce s vypovídající silou detailu.

Cena v obchodě: 254