Prozodie, cesta i mříž porozumění

Publikace se věnuje zvukové stránce jazyka mluvčích, kteří mají stejný nebo odlišný mateřský jazyk. Autorka zkoumá, v čem se shodují a liší prozódie češtiny, srbštiny, francouzštiny a maďarštiny. Nejprve se věnuje obecným prozodickým pojmům, připomíná psychologické pojetí emocí a postojů a popisuje neutrální vyjadřování přízvuku, intonace či tempa v jednotlivých jazycích. V druhé, praktické části práce, doplněné rozsáhlým přílohovým materiálem, publikuje autorka výsledky náročného experimentálního srovnání příznakové prozódie ve sledovaných jazycích. Zabývá se pozorováním projevů emocí a postojů, jako jsou radost, vztek, strach či nuda a zjišťováním záměn v jejich identifikaci, ke kterým může dojít při komunikaci, v níž mluvčí nerozumí danému jazyku.

 • Nakladatel:
  Karolinum
 • ISBN:
  80-246-1266-6, EAN:
  9788024612669
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 204 stran, 23 × 15 cm, česky
 • Rozměry: 23 × 15 cm
 • Rok vydání:
  2006 (1. vydání)

Cena v obchodě: 198