Toulky českou minulostí 251-300

Toulky českou minulostí v audioformě.
CD 1: Jiříkova cesta k moci – První muž království – Zemský správce – Za krále Holce – A. D. C. I. P. – Soukromá podobizna krále Ladislava, řečeného Pohrobek – Živ buď Jiří, král Čechů! – O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo – Sedlák filosof – Král dvojího lidu – Ctěný Albík, královský dvorní lékař, věrný a milovaný – Král měst, kníže pokoje – Bratr Jan Paleček – O českém projektu OSN, a také o cestě panoše Jaroslava, řečeného Pískle s poselstvem krále Jiřího do země francouzské – Causa bohemica – Z Čech až na konec světa – Zelenohorská jednota – Občanská válka – Tchán Jiří versus zeť Matyáš – Vítězství… nebo past? – Volení Matyáše na Království české – Souboj – Smrt Jiřího z Poděbrad – Malý místo velkého – Poeta sacer

CD 2: Král "Dobře" – Martina Kabátníka z Litomyšle cesta do Jeruzaléma a do Ejipta – Roztržení koruny české – Slavný sjezd olomoucký – Konec uherského Havrana – Jedna královna pro dva krále – Spor o pivo (světla a stíny doby jagellonské) – Podivné manželství krále Vladislava – Šťastně vykonané putování – Vzpoura na Horách Kutných – Bílá paní Perchta – Kronika trajánská aneb Počátkové kněhtisku v Království českém – Stroj času Tajemství orloje – Dalibor – Báseň a pravda (aneb jako to bylo doopravdy s panem z Kozojed) – Kterak jsme se zřídili – Budeme spát stále spolu… – Ludvík Dítě – Běda říši, které děcko vládne! – Černá smrt – Milování jest Jejich Milostem více než co jiného na mysli – Se zubří hlavou v erbu – S Římany věřím, s Čechy držím, s bratřími umírám… – Mord na Velikém rynku pražském

 • Nakladatel:
  Radioservis
 • EAN:
  8590236082526
 • Interpret: Veselý, Josef; Bareš, Igor; Derfler, František; Valešová, Iva
 • Popis: 2× CD, česky
 • Rok vydání:
  2010

Cena v obchodě: 246