Dobytí Konstantinopole

Autorem, kroniky o dobytí Konstantinopole křižáky v průběhu 4. křížové výpravy a zároveň nejstaršího francouzsky psaného historicko-prozaického textu, který přežil do moderních časů, je rytíř a kronikář Geoffroi de Villehardouin. Osobně se účastnil 4. křížové výpravy v letech 1199-1204, která vyvrcholila útokem křesťanských vojsk na hlavní město byzantské říše, jeho dobytím, vydrancováním a následným ustavením Latinského císařství, v němž Villehadouin dosáhl titulu maršála ze Champagne a Rumunska. Kronika, v níž již francoužtina zřetelně převažuje nad latinou, je spolu s kronikou Roberta z Clari nejvýznamnějším svědectvím o 4. křížové výpravě.

 • Nakladatel:
  Argo
 • ISBN:
  978-80-257-1030-2, EAN:
  9788025710302
 • Překlad: Kunz, Kateřina
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 272 stran, 15 × 20,5 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 20,5 cm
 • Rok vydání:
  2013 (1. vydání)

Cena v obchodě: 236