Český jazykový atlas

Český jazykový atlas je jedním z dlouhodobých úkolů Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Připravovali jej pracovníci dialektologických oddělení v Brně. Atlas podává všestranný a prohloubený pohled na územní rozrůznění českých nářečí a běžné mluvy, postihuje hlavní tendence jejich vývoje a představuje tak významný soubor údajů ke studiu českého národního jazyka. Dosah atlasu je však mnohem širší. Bude mít význam i pro další oblasti společenských věd a zároveň bude moci sloužit široké kulturní veřejnosti. Dílo je založeno na výsledcích rozsáhlého výzkumu konaného na území českého národního jazyka podle jednotného výzkumného programu, který zahrnoval všechny jazykové roviny. Vlastní terénní výzkum prováděli ve vybraných obcích zvlášť vyškolení specialisté. Touto akcí se podařilo zachytit stav našich nářečí v jejich poslední vývojové fázi. Materiál. který atlas přináší, má tedy už i historickou hodnotu.

Obsahuje 2 CD s celkem 70 ukázkami audiozáznamů vyprávění.

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  978-80-200-1967-7, EAN:
  9788020019677
 • Popis: 1× kniha, 2× CD, vázaná, 580 stran, 21,5 × 30,2 cm, česky
 • Rozměry: 21,5 × 30,2 cm
 • Rok vydání:
  2011 (1. vydání)

Cena v obchodě: 321