Opera romanica 11 – Jazyk a řeč knihy

Kniha je výstupem IV. mezinárodního setkání badatelů k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven.
Jednání konference ukázalo, že téma knihy jako fenoménu, který mluví vlastním jazykem i řečí nejen ke čtenáři, ale i k době svého vzniku či k otázkám nadčasovým, je velmi široké a lze k němu přistupovat z různých úhlů pohledu a v různých časových horizontech, a to nejen ve vztahu k obsahu, formě, žánru, výtvarné výzdobě knihy či rukopisu, ale i vzhledem k autorovi či překladateli, ke čtenáři či majiteli knih nebo širšímu okruhu konzumentů. Byly vybrány příspěvky vycházející z rukopisných i tištěných slovních a obrazových pramenů s důrazem na ikonografickou složku.

 • Nakladatel:
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Nová tiskárna Pelhřimov
 • ISBN:
  978-80-7394-202-1, EAN:
  9788073942021
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 582 stran, 145 × 21 cm, česky, slovensky, německy, francouzsky, italsky, španělsky
 • Rozměry: 145 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 338