Boletus arcanus

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekPrózadrobečekČeská a slovenská próza

Ten hřib vás promění

Martina Macáková, REFLEX, 24.10.2011

(…) Boletus arcanus je aktuální fantaskní hříčka s kritickým ostnem namířeným proti našemu současnému živobytí. Houbou, která mění lidi, reflektuje boom plastických operací pro vylepšení vzhledu. Ve světě, kde každý může být někým jiným, otevírá otázku identity.
Autor sám o knize mluví jako o čirém entertainmentu. Ale nejde jen o zábavné, prvoplánové čtení. Román volá po náročném čtenáři, který se chce bavit na určité úrovni. Odměnou mu budiž hravý, spletitý text s překvapivou pointou.

Cena v obchodě: 296