Antropologické přístupy v historickém bádání

Sborník deseti příspěvků se věnuje moderním, antropologickým přístupům v historickém bádání. Ústředním tématem úvah příslušníků mladší badatelské generace jsou gender a lidské tělo, s důrazem na tělesné vnímání sebe sama, na stereotypní pojímání vývojových fází lidského života (dětství, stáří) či na předmoderní porodní praktiky. Druhý tematický okruh se zabývá problematikou politické reprezentace v raném novověku, především v městském a aristokratickém prostředí, a otázkám vymezování se mocenských elit vůči ostatním sociálním vrstvám a skupinám.

 • Nakladatel:
  Argo
 • ISBN:
  978-80-7203-923-4, EAN:
  9788072039234
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 272 stran, 15 × 24 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 24 cm
 • Rok vydání:
  2007 (1. vydání)

Cena v obchodě: 297