Český časopis historický 3/2015

Je ústředním historickým časopisem, vycházejícím od roku 1895 (založeným 17. 11. 1894), zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. Od svého počátku je recenzovaným periodikem, v němž jsou jednotlivé studie posuzovány alespoň dvěma recenzenty a na základě jejich posudků pak rozhoduje redakční rada. Usiluje o to, aby se na jeho stránkách setkávaly jak různé metodologické přístupy, tak názory různých generací historiků. Vědecká rada dbá o to, aby v ČČH byly publikovány příspěvky odborníků z celé České republiky a aby časopis nabízel zásadní informace o zahraniční produkci i závažné informace z vědeckého života.

  • Nakladatel:
    Historický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 295 stran, 15,5 × 23 cm, česky
  • Rozměry: 15,5 × 23 cm
  • Rok vydání:
    2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 117