Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku

Na základě historických pramenů seznamuje autor s kolektivními představami o smrti i s průběhem pohřebních rituálů v prostředí české šlechty v období raného novověku. V úvodu jsou shrnuty možnosti přístupu k fenoménu smrti v evropské (zejména francouzské) i české historiografii. Publikace dále přibližuje teologické i laické chápání smrti, představy o záhrobním životě, seznamuje s prameny zabývajícími se řádnou přípravou k odchodu z tohoto světa. Obsáhle se autor zaobírá průběhem i symbolickým významem pohřebních rituálů a festivit ve šlechtickém prostředí. Závěrečná kapitola se věnuje místům posledního odpočinku šlechtických kruhů (hroby, hrobky, sepulkrální kultura české šlechty). Obsahuje též rozsáhlou bibliografii k tématu.

 • Nakladatel:
  Historický ústav Filozofické f
 • ISBN:
  80-7040-697-6, EAN:
  9788070406977
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 320 stran, 21 × 14,5 cm, česky
 • Rozměry: 21 × 14,5 cm
 • Rok vydání:
  2004 (1. vydání)

Cena v obchodě: 268