Studia Hercynia XIX/1-2

Z OBSAHU I. Peer-reviewed studies Jan Bouzek – homo archaeologicus universalis (Luboš Jiráň) Bibliography of Jan Bouzek for the years 2005–2015 Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy-Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby bronzovej v Čechách (Early Únětice Culture Cemetery at Praha-Ruzyně. On the Beginnings of the Bronze Age in Bohemia) (Katarína Petriščáková, Peter Pavúk, Dara Baštová, Miroslava Šmolíková) Pohřebiště starší únětické kultury z Prahy-Ruzyně. Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků (Early Únětice Culture Cemetery at Praha-Ruzyně. Anthropological Analysis of the Skeletal Remains) (Miluše Dobisíková, Petr Velemínský) Náhodný nález severského hrotu kopí z doby bronzové u obce Nesměň, okr. Kolín (A Chance Find of a Nordic Bronze Age Spearhead near the Village of Nesměň, District Kolín, Central Bohemia) (Drahomíra Malyková) Obříství, a Late Bronze Age Port of Trade in Central Bohemia (Jiří Unger, Monika Pecinovská) Poznámky k interpretačnímu potenciálu běžných sídelních areálů doby bronzové (Notes on Interpretative Potential of Common Settlement Areas in the Bronze Age) (David Parma) Současný stav poznání pozdní doby bronzové v jižních Čechách (Gegenwärtiger Forschungsstand der späten Urnenfelderzeit in Südböhmen) (Ondřej Chvojka) Antropomorfní závěsek z Jaroměře (A Figural Pendant from Jaroměř, distr. Náchod, Eastern Bohemia) (Lucilla Barresi, Jan Kysela) Němčice and Pistiros: Glass Beads as Historical Markers in the Third Century BC (Natalie Venclová) O velikosti keltského nádobí (Zur Grösse des keltischen Geschirrs) (Vladimír Salač)

  • Nakladatel:
    Filozofická fakulta UK v Praze
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 314 stran, 19 × 27,1 cm, česky
  • Rozměry: 19 × 27,1 cm
  • Rok vydání:
    2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: