Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic

Cílem knihy je nabídnout čtenáři výsledky výzkumu spotřeby statků a služeb v českých domácnostech. První dvě kapitoly se věnují dopadům spotřeby na životní prostředí a teoretickým přístupům k analýze spotřeby a chování. Zbývajících pět kapitol se věnuje podrobněji spotřebnímu chování s významnými dopady na životní prostředí, jako je poptávka po energiích a dopravě, energeticky úsporné chování a energeticky úsporné opatření v domácnosti, vlastnictví osobního automobilu a spotřeba biopotravin. Cílem této knihy je poukázat na environmentální efekty, které jsou spojeny s těmito vybranými typy chování a přinést nové poznatky o tom, jak jsou tyto typy spotřebního chování časté v různých segmentech české společnosti. Publikace, kterou vám předkládáme, upozorňuje také na některé politiky a jiné intervenční nástroje, které mohou být použity k ovlivňování spotřebního chování.

 • Nakladatel:
  Karolinum
 • ISBN:
  978-80-246-2076-3, EAN:
  9788024620763
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 258 stran, 14,4 × 20,5 cm, anglicky
 • Rozměry: 14,4 × 20,5 cm
 • Rok vydání:
  2013 (1. vydání)

Cena v obchodě: 160