Místa kultury

Homi K. Bhabha patří mezi nejznámější současné představitele akademické větve post-koloniálních studií, působí jako profesor anglické a americké literatury a jako ředitel Humanities Center na Harvardské Univerzitě v USA.
Bhabha opírá svojí reflexi o soudobé literární prameny, teorii literatury, aparát lacanovské psychoanylýzy, postkoloniální reference, derridovskou dekonstrukci a další autory evropského filosofického poststrukturalismu. Používá je ke kritickému promýšlení, reformulování a nové konstrukci představ a termínů identity a kultury národa.
Jeho klíčový pojem „ kulturní hybridity“ popisuje zrod nových forem kultury v kontaktních zónách vytvořených kolonizací a překonává vizi světa založené na neměnných identitách pramenících z kulturních lokací.
V procesech produkce „ambivalence“, „imitace“, „mimiker“ v prostředí mezi kolonizujícím a kolonizovaným Bhabha zdůrazňuje vzájemnou propojenost a dialektiku těchto přenosů.
Kniha vychází jako třetí díl série Postkoloniální myšlení I-IV.

 • Nakladatel:
  tranzit.cz
 • ISBN:
  978-80-87259-16-0
 • Překlad: Ritter, Martin
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 345 stran, 14,1 × 20,1 cm, česky
 • Rozměry: 14,1 × 20,1 cm
 • Rok vydání:
  2013 (1. vydání)

Cena v obchodě: 163