Kámen bláznivosti aneb kniha panická o lidském objevování

OddělenídrobečekKrásná literaturadrobečekPrózadrobečekSvětová próza

Chrámová loď podmaněných

Jan Gabriel, Hospodářské noviny, 24.8.2012

(…) Jako v podivné spirále se Arrabal dotýká s nutnou dávkou třeskavého humoru svých nejvnitřnějších traumat, včetně zcela nevyrovnaného vztahu k matce, agrese i úzkosti, masochismu i sadismu, krve a erotismu a také podivných hypnotických obrazů, aby vzápětí vytryskla jeho imaginace v těch nejprovokativnějších verších vržených do tváře světa. (…) Tak jako Arrabalova poezie, je nezvyklá i výprava celé knihy, její netypický formát, krásný tisk a v neposlední řadě přeludné kresby autorova letitého přítele Rolanda Topora. Kámen bláznivosti v celku působí v porovnání se současným každodenním truchlivým obrazem okolního světa jako osvěžující i inspirující průvan.

Cena v obchodě: 268