Šlechtická demokracie

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti – to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v českém prostředí první, která se touto problematikou zabývá detailně a jež se zároveň snaží – zčásti už svým provokativním názvem "šlechtická demokracie" – podobné stereotypy překonat. Úsilí reinterpretovat polskou politickou strukturu je opřeno zejména o analýzu šlechtického parlamentarismu za vasovské éry, jehož fungování autor ztotožňuje s ideovým dědictvím aristotelské republikánské teorie a modelem monarchia mixta. Mezi stěžejní problémy, jimž je třeba v této souvislosti porozumět, patří například otázka rozsahu politického vlivu šlechty, vztah centrální a regionální politiky či principy konsenzuálního rozhodování. S jistou mírou nadsázky lze tedy říci, že studie klade důraz na ta témata, jež jsou bedlivě sledována v aktuálním světě, avšak leckdy opomíjena při zkoumání minulosti.

 • Nakladatel:
  Pavel Mervart
 • ISBN:
  978-80-87378-58-8, EAN:
  9788087378588
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 252 stran, 14,5 × 20 cm, česky
 • Rozměry: 14,5 × 20 cm
 • Rok vydání:
  2011

Cena v obchodě: 253