Úvod do kriminologie

Kriminalita patří dlouhodobě k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy o jejím rozsahu, nejtypičtějších formách nebo o efektivitě jednotlivých opatření, zaměřených na její kontrolu, skutečnosti? A nakolik pravdivý je obraz, který nám o zločinu podávají média či oficiální kriminální statistiky? Odpověď na tyto i podobné otázky nalezne čtenář v publikaci, která je zároveň přehledným a čtivě pojatým úvodem do kriminologie. Právě tento obor, s jehož poznatky se po vzoru zahraničních univerzit můžeme stále častěji setkat také ve studijních programech řady českých vysokých a vyšších odborných škol, se kriminalitě a jejímu zkoumání soustavně věnuje. Kniha je koncipována tak, aby čtenáře vybavila základními znalostmi, potřebnými pro kritické hodnocení informací o kriminalitě, její struktuře a vývoji. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích a obětech již tradičně provázejí. Nabízí ucelený náhled na nejvýznamnější kriminologické teorie, a to jak ve vztahu k příčinám kriminality, tak k možnostem jejího omezování. Zabývá se aktuálními tématy, jako je strach ze zločinu, veřejné mínění o kriminalitě, restorativní justice nebo alternativní tresty. Autor, který je pracovníkem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, při jeho přípravě vycházel z nejnovějších domácích i zahraničních kriminologických výzkumů. Také proto jeho práce osloví v podstatě každého, koho uvedená problematika zajímá. Rozhodně by však neměla uniknout pozornosti studentů, kteří se kriminalitou zabývají v rámci příbuzných společenskovědních oborů (zejména sociologie, práva, psychologie či sociální pedagogiky). Relevantní poznatky pro vlastní práci v ní najdou rovněž experti, působící přímo v oblasti kontroly kriminality, jako jsou policisté, soudci, manažeři prevence kriminality, probační úředníci nebo školní metodici prevence.

 • Nakladatel:
  Grada
 • ISBN:
  978-80-247-2982-4, EAN:
  9788024729824
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 216 stran, 14,3 × 20,6 cm, česky
 • Rozměry: 14,3 × 20,6 cm
 • Rok vydání:
  2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 271