Text v pohybu

Soubor tří studií z oblasti teorie literatury, které mají společný zájem o zkoumání nových tendencí a nových možností v přístupu k textu. Zatímco práce Milana Jankoviče a Marie Kubínové vycházejí především z podnětů domácí i evropské tradice strukturalismu, sémiotiky a recepční estetiky, studie Jana Matonohy je založena spíše fenomenologicky a hermeneuticky. Milan Jankovič se v jednotlivých kapitolách zabývá pojmy "text" a "dílo", jejich dynamikou, proměnami literárního díla v procesu čtení, genezí termínu "sémantické gesto" u Jana Mukařovského a také interpretací próz Michala Ajvaze, Daniely Hodrové a pozdního Bohumila Hrabala, hlavním objektem zájmu Marie Kubínové je pak analýza a souvislosti pojmů "text", "dílo", "význam", "čtenář", vztah čtenáře a textu, textu a reality spolu s komunikačními rovinami uměleckého literárního díla. Ústředním tématem práce Jana Matonohy je pokus o definici fenoménu "ženského psaní" a explifikace vztahu pojmů "diskurz", "gender" a "text".

 • Nakladatel:
  Academia
 • ISBN:
  978-80-200-1746, EAN:
  9788020017499
 • Popis: 1× kniha, brožovaná, 616 stran, 14 × 21 cm, česky
 • Rozměry: 14 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2010 (1. vydání)

Cena v obchodě: 268