CD-Psychobalzám

PSYCHOBALZÁM je název relaxační metody zvlášť zaměřené na duševní a tělesné uvolnění v případech ztíženého usínání, povrchního spánku a nespavosti. Současná přehrávací technika dovoluje jeho využití v různých podmínkách jako pomoc v překonávání náročnějších životních situací, provázených zvýšeným neuropsychickým napětím a stresem. Podstata metody spočívá ve spojení dvou postupů, které se v terapeutické praxi běžně používají: metody slovní sugesce na bázi autogenního tréninku a muzikoterapie, neboli vhodného výběru průvodní hudby tak, aby umocňovala slovní sugesce a přitom vyvolávala spíše žádoucí emoční pocity než estetický zážitek. Podnet k púvodnímu vydání této metody (1983) vzešel z ohlasu veřejnosti a záujmu odborních kruhú o výsledky výskumní a vývojové práce Psychologického pracovište Československého rozhlasu v Bratislavě. Její cílem bylo poskytnout jednotlivcúm ocitajúcim se v zložitejších životních situácích účinnou a praktickou metodu, přispívající ke vzniku pokojního spánku a nevytvárajíci riziko zdraví škodlivého návyku. PSYCHOBALZÁM tento záměr splňuje. Podle vyjádření předních odborníků přináší u mnoha lidí lepší efekty, nežli uspávací farmaceutické prostředky. Jeho účinek se opakovaným používáním neztrácí, ale právě naopak zvyšuje. Dlouhodobější zkušenosti s touto hudebně-slovní relaxační metodou prohlubují stupeň dosaženého tělesného a duševního uvolnění.
Interpretem je Ladislav Chudík.

  • Nakladatel:
    Divyd
  • Interpret: Chudík, Ladislav
  • Popis: 1× CD, česky
  • Rok vydání:
    2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 314