Dějiny a současnost 7/2016

Z Obsahu:
4 Ďasovský kompas
7 Historik na cestách
8 Téma: Proměny ideálu rytířství od středověku po moderní dobu
10 Zrod rytířství ve středověku (Libor Jan)
13 „Dobří muži a opravdoví rytíři“ (Václav Bůžek)
17 „Není meče jako tento, žádného v celém křesťanstvu“ (Ivo Cerman)
20 Rytířství není mrtvé (Zdeněk Bezecný)
24 Rodinné jméno zavazuje – Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem
27 Camera obscura
28 Středověké prameny
30 Řeč šlechtických sídel
32 Hrdinové
35 Filmové dědictví
38 Likvidace nezaměstnanosti. Pracovní tábory mezi liberální demokracií a diktaturou (Vít Strobach, Pavel Baloun)
44 Benito Mussolini a italský fašismus (Marek Šmíd)
48 Město nevydolované z paměti (Jan Klápště)
53 Recenze
58 Na nočním stolku

  • Nakladatel:
    NLN – Nakladatelství Lidové noviny
  • Popis: 1× kniha, sešitová, 58 stran, 21 × 27 cm, česky
  • Rozměry: 21 × 27 cm
  • Rok vydání:
    2016 (1. vydání)

Cena v obchodě: 338