Dějiny a současnost 7/2015

Články k tématu:
Druhý muž ve státě?
Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku
Editoři tématu: Václav Bůžek a Rostislav Smíšek
Jáchym z Hradce
Velmož ve službách země a dvora, Václav BŮŽEKv
Druhý muž ve státě, nebo jeden z mnoha?
Jan Adolf ze Schwarzenberku a císařský dvůr ve druhé polovině 17. století, Rostislav SMÍŠEK
Jan Václav Vratislav z Mitrovic
Diplomat ve službách tří habsburských císařů, Petra VOKÁČOVÁ
První ministr císařovny Marie Terezie
Státní kancléř Václav Antonín Kaunitz, Ivo CERMAN
„Velice mi záleží na tom, aby se více rozvíjel kontakt mezi vědou a publikem“
Rozhovor s Markem Hengererem nejen o výzkumech habsburských dvorů v raném novověku a psaní biografií, Rozhovor připravili Václav Bůžek a Rostislav Smíšek

Samostatné články:
Holocaust Romů
jako „neznámý“ nebo „zapomenutý“, Helena SADÍLKOVÁ, Michal SCHUSTER, Milada ZÁVODSKÁ
Ve stínu Anny Frankové
Deník Ruth Maierové a norská debata o morální spoluodpovědnosti za holocaust, Radek AUBRECHT
Na Sibiř!
Německy hovořící výtvarníci z českých zemí na cestě do učebnic dějin umění za Velké války, Anna HABÁNOVÁ

  • Nakladatel:
    NLN – Nakladatelství Lidové noviny
  • Popis: 1× kniha, sešitová, 50 stran, 21 × 27 cm, česky
  • Rozměry: 21 × 27 cm
  • Rok vydání:
    2015

Cena v obchodě: 62