Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Rozumět metodám, jimiž se v určitém vědním oboru provádí výzkum, je nezbytné nejen pro správné pochopení již existujících poznatků dané vědy, ale především proto, abychom mohli přispět k rozšiřování současného poznání.
Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů. Představuje jednotlivé projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit jako učebnice pro studenty psychologie a sociálních věd, ale i jako příručka pro odborníky v praxi, jimž poslouží při plánování výzkumné práce, zpracování dat a formulování výsledků. Kromě tradičních kvalitativních metod si všímá i nových trendů v psychologickém bádání. Text je doplněn řadou konkrétních příkladů.

 • Nakladatel:
  Portál
 • ISBN:
  80-71783-67-6, EAN:
  9788071783671
 • Překlad: Bakalář, Petr
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 339 stran, 16 × 23 cm, česky
 • Rozměry: 16 × 23 cm
 • Rok vydání:
  2000 (1. vydání)

Cena v obchodě: 178