Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin

Velká kniha rostlin, minerálů, hornin a zkamenělin je bohatě ilustrované dílo, které v ucelené formě podává obraz o živé i neživé přírodě ve střední Evropě. Úvodem jsou uvedeny základní informace o rostlinách, o botanice jako vědě a jejích nejdůležitějších disciplínách. Další část se zabývá poznáváním života rostlin, např. jejich rozmnožováním, rozšiřováním, dráždivostí, přeměnami orgánů a chemickými procesy, především fotosyntézou a vodním režimem. Poutavou formou jsou zpracovány i údaje o významu rostlin, ať již jde o význam pro výživu lidí, léčivé účinky, medonosnost, nebo toxicitu. Všeobecnou část uzavírají kapitoly o ochraně rostlin, přírodních rezervacích a chráněných územích. Těžištěm celého díla jsou však barevné tabule, které v kreslené i fotografické podobě zobrazují 1686 rostlinných druhů a 99 minerálů, hornin a zkamenělin. Autorem překrásných vyobrazení rostlin je akademický malíř Jindřich Krejča. Tomuto výjimečnému, dnes již nežijícímu výtvarníkovi se s neuvěřitelnou přesností podařilo zobrazit morfologické detaily jednotlivých druhů, a tak harmonicky skloubit svět reality s výtvarným uměním.

 • Nakladatel:
  Príroda
 • ISBN:
  978-80-07-01572-2, EAN:
  9788007015722
 • Ilustrace: Krejča, Jindřich
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 384 stran, 23,5 × 30,1 cm, česky
 • Rozměry: 23,5 × 30,1 cm
 • Rok vydání:
  2007 (4. vydání)

Cena v obchodě: 594