Angelus pacis

Sborník obsahuje práce kolegů a přátel prof. Noemi Rejchrtové z Evagelické teologické fakulty UK, Historického ústavu AV ČR a dalších pracovišť, historiků a teologů. Úvodní studie přibližují životopis a vědecké dílo oslavenkyně, je zde publikována i úplná bibliografie prací prof. Rejchrtové. Vlastní vědecké studie jednotlivých autorů se dotýkají mnoha témat od starozákonního období až po soudobé dějiny. Převažují však práce zaměřené na dějiny české reformace, od jejich počátků v reformním smýšlení 14. století. Některé studie zaujímají nové pohledy na život a dílo Milíče z Kroměříže, Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra či Petra Chelčického. Následuje několik vhledů do života pohusitských Čech, tři stati jsou věnovány osobnosti Jana A. Komenského. Poslední oddíl sborníku tvoří příspěvky zabývající se dozvuky české reformace až do současnosti.

 • Nakladatel:
  Historický ústav AV ČR, v.v.i.
 • ISBN:
  978-80-7286-125-5
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 460 stran, 15 × 21 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2009 (1. vydání)

Cena v obchodě: 356