Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský

Takzvaný Nestorův letopis je první historiografi cké dílo Kyjevské Rusi. Letopis zachycuje dějiny staroruského státu v 10., 11. a na počátku 12. století, obsahuje významné právní dokumenty, legendistické texty a příběhy.
Popisuje rovněž fungování raně středověké ruské společnosti, její postupnou christianizaci, při níž se křesťanství střetávalo s přežívajícím pohanstvím, a také neustálé konfl ikty, které probíhaly jak mezi příslušníky vládnoucího rodu Rurikovců, tak s kočovníky přicházejícími z jihoruských stepí. Předkládané vydání letopisu má nahradit již zastaralý český překlad K. J. Erbena, který vznikl v 19. století, a opravit jeho nepřesnosti.
Nový překlad je doplněn poznámkovým aparátem, komentáři a úvodní studií, která osvětluje vznik a obsah díla.

 • Nakladatel:
  Pavel Mervart
 • ISBN:
  978-80-7465-119-9, EAN:
  9788074651199
 • Překlad: Téra, Michal
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 280 stran, 15 × 21,7 cm, česky
 • Rozměry: 15 × 21,7 cm
 • Rok vydání:
  2014 (1. vydání)

Cena v obchodě: 209