Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?

Sborník přináší šestnáct příspěvků přednesených na stejnojmenné mezinárodní konferenci, kterou (k dvoustému výročí bitvy u Slavkova) pořádal Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách za součinnosti Akademie věd ČR a zejména Historického ústavu AV ČR v listopadu 2005 v Praze. Francouzští organizátoři ve snaze vyhnout se konvenčnímu přetřásání jubilující události zvolili zadání konference formou otázky obrácené do bu-doucna a ponechali účastníkům plnou volnost ve volbě odpovědí. Různě specializovaní badatelé se tak každý po svém vypořádali s nejistotou, jakým způsobem a zda vůbec proslulé Napoleonovo vítězství ovlivnilo dění a vývoj v „jejich“ disciplíně. Někteří výzvu pojali jako přehled hlavních vývojových trendů ve svém oboru, jiní kladli otazníky k pojetí revoluce 1789, exportované Napoleonem za hranice Francie, jako zásadního zlomu v dějinách moderní Evropy, filozofičtěji zaměření se zamýšleli nad smyslem jedné bitvy v kontextu diskurzů soudobé historiografie či zpochybňovali interpretační matrice, vnucené evropské intelektuální tradici právě 19. stoletím. Tematické rozvolnění se uplatnilo v jednotlivých programových celcích (19. století ve zpětných pohledech, mocenské vztahy, výměny intelektuálních modelů, de-mografie a ekonomie, vědeckotechnické inovace), v nichž se dostalo i na otázky menšin a přenos ideologií, zatímco popisnou historii „králů a bitev“, k níž Slavkov zvláště svádí, se podařilo ponechat za zdmi konferenčního sálu.

 • Nakladatel:
  Historický ústav AV ČR, v.v.i.
 • ISBN:
  80-7286-097-6
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 240 stran, 14,5 × 21 cm, česky
 • Rozměry: 14,5 × 21 cm
 • Rok vydání:
  2008 (1. vydání)

Cena v obchodě: 358