Umění 2/2011

Časopis Ústavu dějin umění.
Z obsahu:
Richard Němec: Hradní a klášterní areál na Ojvíně v kontextu regionální a dvorské architektury Karla IV. K rozšiřování stylu pražské svatovítské huti.
Petr Uličný: Kristus v pohybu. Přemístitelné objekty v liturgii středověkých Čech Článek se zabývá studiem dramatických elementů středověké liturgie v Čechách a užití pohyblivých soch Krista nebo jeho symbolů (hostie, kříž).
Petra Trnková: Studie je věnována práci tří fotografů, kteří v padesátých a šedesátých letech 19. století systematicky fotografovali buquoyská panství v Rožmberku nad Vltavou a v Nových Hradech, a to na zakázku tehdy hlavního představitele rodu Jiřího Jana Jindřich Buquoye.
Dalibor Lešovský: Ikonografie Brandlova obrazu Sv. Jáchyma a Anny – karmelitánská oslava Mariina mateřství a panenství. Obraz Sv. Jáchyma a Anny kladený do Brandlova vrcholného období vzbuzoval doposud pozornost historiků umění především kvalitou výtvarného provedení dosvědčující velikost Brandlova nadání.
Klára Benešovská – Jan Chlíbec: Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první. Král a šlechta.

  • Nakladatel:
    Ústav dějin umění Akademie věd
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 90 stran, 21 × 29,5 cm, česky
  • Rozměry: 21 × 29,5 cm
  • Rok vydání:
    2011 (1. vydání)

Cena v obchodě: 178