Kniha písmen – Sefer Otijot

Sefer otijot je úvodem do židovského spirituálního myšlení a jakousi branou k dalším možným dimenzím individuálního duchovního hledání skrze samotný tvar hebrejských písmen. Je psáno, že písmena existovala už před stvořením světa a mysticky souvisí se samotným procesem stvoření. Písmena jsou víc než znaky pro vyslovení zvuku. Jsou to symboly, jejichž tvar a jméno, místo v abecedě a slova, která jimi začínají, dává každému z nich místo uprostřed jedinečné spirituální konstelace. Písmena jsou sama o sobě svatá. Jsou to nádoby obsahující světlo Toho, který je Bezmezný.
Různé způsoby, jak čtenáři používají Knihu písmen: – Jako úvodu do hebrejštiny.
– Jako návodu k meditacím.
– K reflexi písmen svého vlastního hebrejsky napsaného jména.
– Jako slabikáře hebrejského písma pro začátečníky.
– Ke studiu písmen jako stavebních kamenů židovské spirituality.
Dvoubarevný soutisk na kvalitním devadesátigramovém papíru, omezený náklad, polobibliofilská úprava.

 • Nakladatel:
  Půdorys
 • ISBN:
  80-86018-22-9, EAN:
  9788086018225
 • Originál:
  The Book of Letters. A Mystical Alef-bait
 • Překlad: Kittová, Monika
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 87 stran, 13,5 × 20,5 cm, česky
 • Rozměry: 13,5 × 20,5 cm
 • Rok vydání:
  2003 (1. vydání)

Cena v obchodě: 296