Každodennost renesančního aristokrata

Autorka se pokusila v netradičně pojaté kulturněhistorické monografii postihnout život aristokrata 16. a 17. století v celé úplnosti, zejména ty stránky šlechtického života, které rozhodujícím způsobem utvářely podobu jeho každodennosti. Ve svých úvahách vychází ze studia dobové literatury, především pak z korespondence a deníků, které se dochovaly v rodinných archivech Valdštejnů a Lobkowiczů. Z problémových okruhů volí témata českou historiografií dosud opomíjená, jako rodinný život, přístup ke vzdělání a možnosti kariéry, religiozita, trávení volného času, vnímání erotiky a sexu, postoje k nemoci, umírání a smrti, vztah k poddaným atp.

 • Nakladatel:
  Paseka
 • ISBN:
  80-7185-639-8, EAN:
  9788071856399
 • Popis: 1× kniha, vázaná, 264 stran, 12 × 20,5 cm, česky
 • Rozměry: 12 × 20,5 cm
 • Rok vydání:
  2004 (2. vydání)

Cena v obchodě: 358