Pantheon 9/1, 2014

Číslo podrobně představuje kognitivní vědu o náboženství, jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví současné religionistiky. Obsahuje osm původních studií českých a slovenských autorů, které se zaměřují na dějiny tohoto odvětví, jeho teoretická východiska a inspirace a hlavní oblasti výzkumného zájmu.
Z obsahu:
CHALUPA, A. – HAMPEJS, T., Kognitivní věda o náboženství: Východiska, cíle a krátká historie; KUNDT, R., Evoluční teorie a religionistika: Současné evoluční přístupy ke studiu náboženství; KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, E., Experimentální přístup ve studiu náboženství: Podoby a využití experimentu v sociálně vědném výzkumu; KAŠE, V., Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou; CIGÁN, J. – HAMPEJS, T., Náboženské představy a jejich přenos: Od mysli a obsahu k tělu a kontextu; JEROTIEVIĆ, D. – MAŇO, P., Rituál a mysl: Kognitivní a evoluční teorie rituálu; LANG, M., Náboženství a prosocialita v evoluční perspektivě: Základní mechanismy lidského sociálního chování; KRÁTKÝ, J. – KOTHEROVÁ, S., Teorie vtělené a rozšířené kognice a její význam pro výzkum náboženství.

  • Nakladatel:
    Pavel Mervart
  • Popis: 1× kniha, brožovaná, 232 stran, 17 × 24 cm, česky, anglicky
  • Rozměry: 17 × 24 cm
  • Rok vydání:
    2015 (1. vydání)

Cena v obchodě: 114